Udostępniamy nową wersję (4.1b) programu ‘Magazyn Żywieniowy’ z następującymi zmianami:

 • możliwość tworzenia pliku JPK z danych archiwalnych

Wprowadzona zmiana umożliwia tworzenie plików JPK nawet po wykonaniu archiwizacji danych (o ile przed archiwizacją była zdefiniowana nazwa magazynu dla JPK (w opcji Kartoteki/Magazyny).

W celu utworzenia pliku z danych archiwalnych należy otworzyć odpowiednie archiwum (Plik/Otwórz archiwum), a następnie utworzyć plik JPK (Raporty/Jednolity Plik Kontrolny).

 • poprawiono usuwanie pozycji z dokumentów rozchodowych

Udostępniamy nową wersję (4.1a) programu ‘Magazyn Żywieniowy’ z następującymi zmianami:

 • poprawki struktury i nazwy pliku JPK

Przypominamy, że w celu prawidłowego wygenerowania pliku JPK należy:

1. Sprawdzić czy jest aktywowana (a jeśli nie, to ją aktywować) opcja generowania pliku JPK - Plik/Konfiguracja zakładka 'Wersja' pozycja 'Jednolity Plik Kontrolny'

2. Wprowadzić parametry JPK niezbędne do wygenerowania pliku (pola oznaczone pogrubioną czcionką) - Plik/Konfiguracja zakładka 'Jednolity Plik Kontrolny'

UWAGA!

Numer NIP należy wpisać w postaci ciągu cyfr, bez dodatkowych spacji czy myślników.

3. Wprowadzić nazwę magazynu, jaka będzie używana w pliku JPK - Kartoteki/Magazyny

UWAGA!

Nazwę magazynu (placówki) należy skonsultować z DBFO. Z informacji jakie otrzymałem powinna być to nazwa skrócona placówki z prefiksem dzielnicy.

Generowanie pliku JPK wykonuje się po uruchomieniu opcji Raporty/Jednolity Plik Kontrolny i określeniu daty początku i końca okresu, za który ma być wygenerowany plik oraz wskazaniu lokalizacji, w której ma zostać zapisany plik (najlepiej zapisywać pliki JPK w utworzonym do tego celu folderze na dysku twardym komputera)


Udostępniamy nową wersję (4.1) programu ‘Magazyn Żywieniowy’ z następującymi zmianami:

 • poprawki struktury pliku JPK

Przypominamy, że w celu prawidłowego wygenerowania pliku JPK należy:

1. Sprawdzić czy jest aktywowana (a jeśli nie, to ją aktywować) opcja generowania pliku JPK - Plik/Konfiguracja zakładka 'Wersja' pozycja 'Jednolity Plik Kontrolny'

2. Wprowadzić parametry JPK niezbędne do wygenerowania pliku (pola oznaczone pogrubioną czcionką) - Plik/Konfiguracja zakładka 'Jednolity Plik Kontrolny'

3. Wprowadzić nazwę magazynu, jaka będzie używana w pliku JPK - Kartoteki/Magazyny

Generowanie pliku JPK wykonuje się po uruchomieniu opcji Raporty/Jednolity Plik Kontrolny i określeniu daty początku i końca okresu, za który ma być wygenerowany plik oraz wskazaniu lokalizacji, w której ma zostać zapisany plik (najlepiej zapisywać pliki JPK w utworzonym do tego celu folderze na dysku twardym komputera)

 • możliwość wprowadzania wartości netto dla pozycji dokumentu przychodowego

Aby móc wprowadzać wartości netto dla pozycji przychodowych należy aktywować pozycję 'Wartości netto przychodów' w opcji Plik/Konfiguracja na zakładce 'Wersja'.
Aktywowanie tej pozycji umożliwi dostęp do dwóch nowych raportów: 'Obrót netto grup produktów' i 'Obrót netto grup produktów - sumy'

Przypominamy, że wcześniej można było wprowadzać wartość netto dla całego dokumentu.
Aktualnie możliwość taka nadal istnieje, ale po aktywowaniu 'Wartości netto przychodów', wartość netto dokumentu jest wyliczana automatycznie (z wartości netto przychodów) i nie można jej ręcznie wprowadzać (dla dokumentu).

 • dodano nowy raport 'Dostawcy [obrót netto]'

Raport wyświetla listę dostawców wraz z wartością netto obrotów dla każdego dostawcy.

 • możliwość wyświetlania dostępnej ilości produktu na dzień dokumentu rozchodowego.

Po zaznaczeniu pozycji 'Przy rozchodach pokaż faktycznie dostępny stan' (opcja Plik/Konfiguracja zakładka 'Ogólne') program podczas rozchodowania produktu będzie pokazywał jego faktyczny stan na dzień, za który tworzony jest dokument rozchodowy.

 • aktualizacja bibliotek odpowiadających za komunikację z serwerami pocztowymi oraz za przesyłanie plików
 • lokalizacja wpisów konfiguracyjnych programu tak, aby użytkownik programu nie musiał posiadać uprawnień administratora (zgodnie z zaleceniami informatyków m. st. Warszawa). Po uruchomieniu nowej wersji programu wpisy konfiguracyjne zostaną automatycznie przeniesione do nowej lokalizacji i program będzie prawidłowo działał nawet po odebraniu użytkownikowi uprawnień administratora.

Udostępniamy nową wersję (4.0) programu ‘Magazyn Żywieniowy’ z następującymi zmianami:

 • możliwość tworzenia biblioteki dań zawierającej listy składników potrzebnych do przygotowania danego dania (receptury). Szczegółowy opis w rozdziale Biblioteka dań (Z.076)
 • możliwość tworzenia planów posiłków na dowolny okres. Przy tworzeniu planów wprowadzane są ilości składników na jedną osobę (do planów można też dodawać dania z biblioteki dań), co umożliwi drukowanie jadłospisów i wyliczanie kaloryczności przed utworzeniem dokumentu rozchodowego (raportu dziennego). Na podstawie planów posiłków (po wprowadzeniu planowanej liczby osób) można drukować listę niezbędnych zakupów (lista braków), czyli produktów, których w magazynie jest niewystarczająca ilość. Z planu posiłku można również (po wprowadzeniu liczby osób) wygenerować dokument rozchodowy. Szczegółowy opis w rozdziale Plan posiłków (Z.077)
 • dodano listę alergenów oraz ich obsługę polegającą na możliwości przypisania alergenów do asortymentów. Na wydrukach: planu posiłków, dokumentu rozchodowego i jadłospisu program będzie automatycznie drukował listę alergenów na podstawie rozchodowanych asortymentów - szczegóły w rozdziale Lista alergenów (Z.101)
 • zwiększona została liczba znaków jaką można wprowadzić w opisie poszczególnych posiłków (menu) w dokumencie rozchodowym
 • możliwość sortowania dokumentów przychodowych po dowolnej kolumnie - po kliknięciu na nazwę kolumny
 • możliwość wyszukiwania dokumentów przychodowych po numerze dokumentu, symbolu (dostawcy), nazwie dostawcy, magazynie (o ile w programie wykorzystywana jest wielomagazynowość) - po kliknięciu na nazwę kolumny i wpisaniu szukanej wartości
 • możliwość sortowania dokumentów rozchodowych po dowolnej kolumnie - po kliknięciu na nazwę kolumny
 • możliwość wyszukiwania dokumentów rozchodowych po Numerze - po kliknięciu na kolumnę 'Numer' i wpisaniu szukanej wartości
 • możliwość sortowania asortymentów po dowolnej kolumnie - po kliknięciu na nazwę kolumny
 • możliwość wyszukiwania asortymentów po symbolu, nazwie, jednostce - po kliknięciu na nazwę kolumny i wpisaniu szukanej wartości.
Wersja 4.0a zawiera:
 • poprawkę wyświetlania dostępnej ilości asortymentu przy rozchodzie (zgodnie z maską ilości),
 • poprawkę edycji dostawcy.

 

 

Udostępniamy nową wersję (3.0) programu ‘Magazyn Żywieniowy’ z następującymi zmianami.

 • generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (pozycja Jednolity Plik Kontrolny w menu Raporty
  Obowiązek sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. na mocy Ordynacji podatkowej z dnia 1 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 613, z późn.zm.). Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego będzie dostępne po aktywacji tej funkcjonalności w programie. W celu aktywacji prosimy skontaktować się z firmą REMAR.
  Opis obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego można znaleźć w Instrukcji Obsługi:
  • Parametry Jednolitego Pliku Kontrolnego (rozdział Konfiguracja – Jednolity Plik Kontrolny [strona 37])
  • Nazwy magazynu/ów dla Jednolitego Pliku Kontrolnego (rozdział Zarządzanie asortymentem – Lista magazynów [strona 55])
  • Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (rozdział Raporty – Księgowe – Jednolity Plik Kontrolny [strona 133])
 • zmiana układu menu programu w celu dostosowania do realizowanych funkcji, w tym wydzielenie menu Operacji,
 • nowa, uaktualniona i ujednolicona wersja dokumentacji do programu, dostępna w wersji  elektronicznej (pdf) i kontekstowej pomocy do programu (także w wersji pliku chm dla systemów Windows Vista, Windows 7, Windows 8),
 • wyświetlanie komunikatów od firmy REMAR podczas uruchamiania programu; komunikaty pobierane z serwera, mogą być dedykowane dla danej placówki,
 • nowe wersje raportów i wydruków, z dodatkowymi możliwościami,
 • automatyczne powiadamianie firmy REMAR mailem o wysyłce danych do naprawy,
 • wysyłanie maili do firmy REMAR z programu (w menu Pomoc),
 • uruchomienie serwisu online z poradami wykorzystania wprowadzonych zmian (pozycja Opis zmian aktualnej wersji w menu Pomoc); po każdej aktualizacji porady będę wyświetlane automatycznie,
 • weryfikacja ustawień konta pocztowego podczas konfiguracji,
 • obsługa kont pocztowych z szyfrowanym połączeniem SSL,
 • odtwarzanie danych po naprawie obejmuje także katalogi z danymi archiwalnymi,
 • dodanie opcji odtwarzania danych z wcześniej pobranych naprawionych danych,
 • zmiana obsługi przy uruchomieniu starszej wersji,
 • zmiana obsługi przy próbie uruchomienia drugiej instancji programu,
 • dla dokumentu rozchodowego weryfikacja niepowtarzalności numeru i grupy (łącznie),
 • odświeżony panel główny programu,
 • dodano w konfiguracji możliwość uzupełnienia danych adresowych placówki (przedszkola/szkoły).