Program MAGAZYN GOSPODARCZY służy do prowadzenia i rozliczania magazynu gospodarczego. Program umożliwia wprowadzanie dokumentów przychodowych (rachunki, faktury)(z podziałem na źródła finansowania - 'budżet' i 'środki specjalne') i rozchodowych ('magazyn wyda') oraz sporządzanie zestawień miesięcznych. Na podstawie wprowadzanych informacji o przychodach i rozchodach poszczególnych asortymentów, program automatycznie tworzy karty magazynowe dla każdego z asortymentów. W programie można również prowadzić rejestr dostawców i odbiorców co znacznie ułatwia wprowadzanie dokumentów przychodowych i rozchodowych oraz umożliwia kontrolowanie wielkości zakupów u poszczególnych dostawców.

Program MAGAZYN GOSPODARCZY został napisany w języku Delphi 5 i operuje na bazach Paradox 7.