Program MAGAZYN ŻYWIENIOWY służy do prowadzenia i rozliczania magazynu żywnościowego. Program umożliwia wprowadzanie dokumentów przychodowych (rachunki, faktury) i rozchodowych (raporty) oraz sporządzanie zestawień miesięcznych. Na podstawie wprowadzanych informacji o przychodach i rozchodach poszczególnych asortymentów, program automatycznie tworzy karty magazynowe dla każdego z asortymentów. W programie rejestruje się również liczbę osób korzystających z wyżywienia, co umożliwia kontrolowanie rozchodów w stosunku do obowiązujących stawek żywieniowych (wyliczanie oszczędności i przekroczeń). W programie istnieje możliwość porównywania ilości wydawanych produktów z obowiązującymi normami żywieniowymi (zarówno wagowymi jak i kalorycznymi). W programie można również prowadzić rejestr dostawców, co znacznie ułatwia wprowadzanie pozycji przychodowych i umożliwia kontrolowanie wielkości zakupów u poszczególnych dostawców. Program umożliwia wyliczanie wydatków na poszczególne grupy produktów według klasyfikacji PKWiU (również w przeliczeniu na euro).

Program MAGAZYN został napisany w języku Delphi 5 i operuje na bazach Paradox 7.