Dostępne w ofercie programy to jednocześnie kompleksowa usługa. Cena obejmuje zawsze:

  • Program na płycie CD
  • Instrukcję obsługi programu
  • Instalację programu u klienta
  • Konfigurację komputera i drukarki (o ile zachodzi taka potrzeba)
  • Czteroetapowe szkolenie z obsługi programu, po którym użytkownik jest (na ogół) w stanie rozpocząć samodzielną pracę
  • Wdrożenie programu polegające na przygotowaniu baz danych do rozpoczęcia pracy (po okresie szkolenia) oraz kontrolę poprawności pierwszego miesięcznego rozliczenia.